U bent ondernemer, DGA of manager in het MKB. Dat is uw passie. De problemen en geschillen die u daarbij tegenkomt, kunnen u voor een dilemma plaatsen. Eigenlijk wilt u zich daar niet op richten, maar niets doen is vaak geen optie. Meteen een advocaat inschakelen kan leiden tot directe escalatie en hoge kosten. Wat doet u?

Dat is waar Robert Baars in beeld komt: wij streven naar een oplossing voor het geschil of de klacht zonder dat er een advocaat of een rechtbank aan te pas komt. In de gevallen waarin toch een gang naar de rechter de enige optie blijkt, begeleiden we u bij de advocaat en de procedure.
 

Juridisch onderzoek voor een degelijke basis

Wij voeren eerst juridisch onderzoek uit in het dossier dat door u wordt aangeboden. De feiten houden we aan tegen wetgeving en jurisprudentie. Op basis daarvan nemen wij een standpunt in en bespreken we met u de route naar een eerlijke oplossing voor het geschil of de klacht.
 

Communicatie met aandacht voor het totaal

Wanneer de route is bepaald, start de communicatie. Afhankelijk van het stadium van de route, wordt de communicatie gevoerd vanuit uw naam dan wel onze naam. In de basis wachten we zo lang mogelijk met communicatie vanuit onze naam, omdat het inschakelen van een derde negatieve emotie kan oproepen bij de wederpartij: de hakken in het zand. Het is voor u en uw wederpartij van belang om dergelijke situaties te voorkomen, omdat die vaak in kostbare tijdrovende procedures uitmonden. Vooral als het belang niet heel groot is, zijn beide partijen vaak slechter af dan wanneer een rechtszaak voorkomen wordt.

Gaandeweg zal er meer informatie op tafel komen, waarvan beoordeeld wordt wat feiten, belangen, emoties en/of tegenstrijdigheden dan wel onjuistheden zijn. De communicatie zal daar vanzelfsprekend op worden afgestemd. Dit is waar het in juridische trajecten vaak misgaat. Wij kijken naar meer dan het juridische. Een geschil oplossen kan vaak in overleg en door onderhandeling.

Natuurlijk kan het desondanks voorkomen dat uw wederpartij niet voor rede vatbaar is en een gerechtelijke procedure niet te voorkomen is. In dat geval hebben wij het goed voorbereide dossier klaarliggen en begeleiden we u naar een advocaat van uw keuze. Dat werkt vaak kostenbesparend. Ook tijdens de procedure die dan volgt, kunnen we u begeleiden.
 

Uw voordelen van onze begeleiding bij geschillen:

  • snel een eerste advies over uw positie
  • grotere kans op een minnelijke oplossing van het geschil of de klacht
  • meer tijd en energie over voor uw bedrijf
  • besparing van geld
     

Nieuwe samenwerking?

Neem contact op via deze link naar LinkedIn. Vermeld alstublieft duidelijk waar het om gaat. Er is geen gelegenheid om te reageren op contactverzoeken zonder begeleidend schrijven.