Onderzoeker en sparringpartner voor juristen en advocaten. Uitvoeren en meedenken. Dat is Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie. Wij werken om het antwoord te vinden op een doelgerichte vraag van u en we melden andere opmerkelijkheden alleen aan u rechtstreeks. U heeft de regie. Hierdoor kunt u zich veel meer richten op het juridische. Altijd als onderdeel van uw team willen wij bijdragen aan uw succes. Want dat is ons succes.


Feitenonderzoek

Ons feitenonderzoek richt zich op geschreven informatie en feitelijke observatie. Voornamelijk binnen de financiële dienstverlening, maar ook daarbuiten. Uitlatingen in de media of adviezen door wederpartij, mystery shopping met een juridische invalshoek, het zijn zomaar wat voorbeelden van een scala aan mogelijkheden. Leg ook uw vraag bij ons voor.


Analyse

Als analist zijn wij uw sparringpartner. Extra ogen die zoeken naar tegenstrijdigheden in een dossier of tijdens een procedure, een analyse van bedrijfscijfers, ook hier zijn de mogelijkheden legio. U geeft aan wat de juridische speerpunten zijn, en wij houden die tegen de materie aan van het onderliggende geschil. Doelgericht.


Participatie 

Op de voorgrond kunnen wij ook in uw team participeren. Wij zijn dan bijvoorbeeld aanwezig bij de zitting, waar we notities maken van feitelijke opmerkelijkheden die u in staat kunnen stellen om de standpunten van wederpartij te verzwakken, of juist die van uw client te verstevigen. Vooral wanneer een zaak qua materie meer de diepte ingaat, kan dit - ad rem - de door u gewenste voorsprong opleveren.


Ervaring

Robert Baars heeft ervaring met onderzoek en analyse bij geschillen. Hoewel met name binnen de financiële dienstverlening ervaring is opgedaan, onder meer inzake zorgplicht bij financiële dienstverlening, gaat de expertise van ons team verder. Enkele succesvolle voorbeelden:

  • Particulier bijgestaan in een arbeidszaak tegen werkgever
  • Ondernemer bijgestaan in een aandeelhoudersconflict
  • Ondernemer bijgestaan die bestuursaansprakelijk werd gesteld
  • Particulier bijgestaan in pensioenzaak tegen een grootbank
  • Particulier bijgestaan in een arbeidszaak tegen werkgever

Meer weten?

Neem contact op via het contactformulier op deze pagina.