Privacy en algemene bepalingen

Robert Baars is van mening dat de bescherming van de privacy van gebruikers van de website van essentieel belang is. Binnen het kader van haar dienstverlening stelt zij daarom al hetgeen binnen haar macht mogelijk is in het werk om te voorkomen dat persoonlijke gegevens bij derden bekend raken. Robert Baars zal conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen gegevens verstrekken aan andere partijen, behoudens aan de partijen die noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij haar dienstverlening, tenzij Robert Baars hiervoor door de Nederlandse wetgeving verplicht wordt.

Uw gegevens worden door Robert Baars alleen gebruikt voor dienstverlening aan u, verder wordt er niets mee gedaan. Dus ook niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.
 

Persoonsgegevens

Robert Baars verwerkt uw gegevens omdat deze gegevens nodig zijn voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, noodzakelijk zijn voor de gerechtvaardigde belangen in verband met de exploitatie van de website van Robert Baars, u daartoe toestemming heeft verleend of omdat Robert Baars dit wettelijk verplicht is.

Contactformulier

Indien u een bericht stuurt via het contactformulier, dan staat dit bericht inclusief de door u opgegeven informatie opgenomen in het Content Management Systeem (CMS) dat Robert Baars gebruikt, te weten Drupal. Indien u wilt dat dit wordt verwijderd, stuur dan een bericht via het contactformulier. Robert Baars verwijdert dan voor u dit bericht binnen de kortst mogelijke termijn uit het CMS.

E-mail en reguliere post

Vanzelfsprekend ontvangt Robert Baars ook uw bericht via het contactformulier in de mailbox. Daarnaast kunt u berichten per e-mail dan wel reguliere post sturen, of persoonlijk overhandigen aan Robert Baars, al dan niet voorzien van bijlagen.

Deze gegevens variëren van naam en adres tot en met inhoudelijk gegevens met betrekking tot de zaak van u of uw client, mogelijk ook financiële gegevens, en facturen aan u.

Bewaartermijn, inzage, wijziging en verwijdering

Al deze gegevens worden, in verband met de aard van de dienstverlening, bewaard voor een termijn van 10 jaar na afhandeling van het dossier waar de inhoud betrekking op heeft, behoudens de dossierstukken die meteen na afhandeling van het geschil geretourneerd kunnen worden. Indien u inzage wenst in de dossier(s) die Robert Baars van u bewaart, stuur dan een bericht via het contactformulier. Robert Baars zal u op de kortst mogelijk termijn informeren. Verzoeken tot wijziging en verwijdering van gegevens uit uw dossier worden uitgevoerd op uw verzoek, doch slechts wanneer dit de rechtspositie van Robert Baars niet benadeelt.

Klachten

Komt Robert Baars bovenstaande niet na, dan kunt u zich met uw klacht richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Beveiliging

De website van Robert Baars is versleuteld met een SSL certificaat. Daarnaast worden alle (beveiligings)updates terstond toegepast, wordt gebruik gemaakt van een firewall en antivirusscanning en is toegang beschermd met wachtwoorden. 

Gebruiker is op de hoogte dat internet nooit 100% veilig is, het versturen van gegevens blijft derhalve voor eigen risico van gebruiker. Robert Baars is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder doch niet beperkt tot schade als gevolg van enig gebruik van deze website, waaronder doch niet beperkt tot het uploaden, c.q. verzenden van (persoonlijke) gegevens.
 

Cookies

Via de website van Robert Baars kunt u op 2 manieren "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) ontvangen:

  1. Ter analyse en verbetering van onze website (Google Analytics).
  2. Na het klikken op een link naar een website van een derde.

1. Google Analytics

Robert Baars voldoet aan de richtlijn opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens (en daarom hoeven we de beruchte cookie pop-up niet te laten verschijnen), en heeft met betrekking tot Google Analytics:

  • een bewerkersovereenkomst gesloten
  • gekozen om het laatste octet van uw ip-adres te maskeren (anoniem gemaakt)
  • gegevens delen uitgezet
  • gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet
  • de functie voor user ID's uitgezet
  • geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies

Google Analytics maakt normaliter gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw, in dit geval door ons geanonimiseerde, IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de websitebeheerder (Robert Baars) en andere diensten aan te bieden, welke wij geen gebruik van maken, met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google stelt dat zij uw IP-adres niet zal combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

De informatie die wij verkrijgen van Google Analytics, stelt ons in staat om de site continue voor u te verbeteren.
 

2. Websites derden

Wanneer u op links naar websites van derden klikt (tekstlinks of bannerlinks), kunnen er door deze partijen ook cookies op uw computer worden geplaatst. 
 

Cookies weigeren / toestaan / verwijderen

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. 
Door zonder de net genoemde beperkingen gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het plaatsen van de cookies zoals hierboven omschreven. Let op: u kunt na bezoek van de website de cookies verwijderen via uw browser (websitegeschiedenis).
 

Privacy en cookies derden

Robert Baars heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy- en cookiewetgeving door derden. Robert Baars is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die door eventuele overtreding(en) van deze derden zou kunnen (of reeds is) ontstaan.
 

Diensten van en informatie naar derden

Op de website van Robert Baars kan verwezen worden naar websites van derden, echter Robert Baars verstrekt nadrukkelijk geen advies of de dienstverlening van derden bij gebruiker past, beheert deze websites niet en heeft hier derhalve geen controle over. Robert Baars is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van (gebruik van) de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.

In geval gebruiker informatie toestuurt, al dan niet elektronisch via een contactformulier, om in contact te komen met een derde, waaronder doch niet beperkt tot een van onze business partners, stuurt Robert Baars indien mogelijk deze informatie voor gebruiker door naar deze derde, doch is niet gehouden dat te doen. Robert Baars verstrekt nadrukkelijk geen advies of de diensten van derden bij gebruiker passen, en heeft tevens geen enkele invloed en geen enkele controle over de informatie, procedure(s), en/of elke andere dienst die door deze derde wordt aangeboden.
Robert Baars is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van (gebruik van) de door deze derden aangeboden informatie, producten of diensten.
 

Slotbepaling

Robert Baars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze bepalingen. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

 

Robert Baars
Sternhof 10
2162 HK Lisse